ارکان جهت ساز شرکت

ارکان جهت ساز شرکت راهکار انرژی اکسین

ماموریت:

شرکت راهکار انرژی اکسین سازمانی است چابک که با استفاده از سیستم های مدیریتی نوین، فناوری های روزآمد و دانش بنیان، ارائه دهنده خدمات طراحی مهندسی، تولید و تامین کالا در صنایع انرژی است که با به کارگیری و حمایت از سرمایه های انسانی مستعد و آموزش پذیر در راستای توسعه پایدار و ارتقا رضایتمندی مشتریان گام برمی ­دارد.

چشم انداز:

افزایش ظرفیت تولید و توسعه بازار هواسازهای آپارتمانی

تجاری سازی محصولات جدید در حال توسعه

ارزش های سازمانی:

رهبری

 •       خردورزی
 •       ریسک پذیری سنجیده
 •       دانش محوری
 •       تعالی جویی و کیفیت گرایی
 •       توسعه قابلیت های سازمان
 •       تفکر راهبردی و سیستماتیک
 •       الگو در رفتار و اخلاق مبنی بر ارزش های شرکت

اخلاق حرفه ای کسب و کار

 •       پاسخگویی
 •       مسئولیت پذیری
 •       قانونمداری
 •       ارزش آفرینی برای مشتریان
 •       حفظ اطلاعات شرکت و مشتریان

توسعه سرمایه های انسانی

 •       یادگیری،خلاقیت و نوآوری
 •       نشاط و مثبت اندیشی
 •       روزآمدی صلاحیت های پایه و تخصصی
 •       نظم و آراستگی
 •       مشارکت و کارگروهی

شرکت اکسین

طراحی، مهندسی و تامین کالا در حوزه انرژی و ساخت هواساز آپارتمانی