خط مشی کنترل کیفیت

خط مشی کیفیت شرکت راهکار انرژی اکسین

باورمان این است که با شیوه رهبری، ارتباط با مشتری و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 می توانیم گامهای موثری در عمل به ماموریت سازمان و رسیدن به چشم انداز ترسیم شده برداریم. در همین راستا شرکت راهکار انرژی اکسین    برنامه های توسعه خود را براساس محورهای اصلی زیر  پایه ریزی نموده و خود را متعهد به اجرای اثربخش آنها می داند:

رهبری و مدیریت:

      تصمیم گیری بر پایه تجزیه و تحلیل واقع گرایانه

      جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و خلاق به عنوان سرمایه های فکری و آینده ساز سازمان

      بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان

      تلاش برای تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت در چارچوب استراتژی و اهداف سازمان

      تعهد به حفظ اطلاعات مشتریان، یکپارچگی و قابلیت دسترسی به اطلاعات

مشتریان:

      طراحی و ارائه خدمات با کیفیت جهت برآوردن نیازها و خواسته های منطقی مشتریان  

      بکارگیری روشهای نوین جهت ارتباط آسان و سریع مشتریان با سازمان

      ارائه خدمات بهینه با رویکرد بهبود مستمر در جهت رسیدگی موثر و رضایت بخش به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مشتریان

جامعه و کارکنان:

      بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه های انسانی و ارتقا سطح انگیزه، شادی و موفقیت در سازمان و ارتقا سلامت کارکنان

      رشد و تعالی سرمایه های انسانی بر مبنای صلاحیت، توانمندی و نیز ارزیابی عملکرد منصفانه و دقیق و همچنین توسعه آگاهی و دانش کارکنان از طریق آموزش

      تلاش در جهت حفظ محیط زیست از طریق کاهش آلاینده های زیست محیطی و تکیه بر پیشگیری از بروز هر نوع آلودگی

      ارائه راهکارهای جدید، مبتنی بر دانش فنی روزآمد در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

      ارتقاء محیط کاری سازمان از طریق توسعه فرهنگ آراستگی محیط کار

با این نگرش، تمامی رویه ها، ساختارها، افراد و منابع مالی را در کنار هم قرار می دهیم تا بتوانیم در زمان موثر به نتایج مورد انتظار دست یافته و الگویی برای بهبود و توسعه در کشور باشیم.

شرکت اکسین

طراحی، مهندسی و تامین کالا در حوزه انرژی و ساخت هواساز آپارتمانی