تاریخچه

تاسیس شرکت

شروع فعالیت مهندسی و تحقیقاتی

آغاز ارائه خدمات و محصولات

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

مطالعات مهندسی و انجام شبیه سازیهای کامپیوتری به صورت پردازش موازی همراه با انتقال تکنولوژی 

تجهیز کارگاه ساخت در تهران

شرکت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

 

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، ایمن و محیط زیست ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18000

 

 شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

 بهره برداری موفقیت آمیز هواسازهای نصب شده در فصول تابستان و زمستان

 جمع آوری بازخوردهای کاربران در پروژه های اجرا شده مختلف

 

ادامه فرایند تحقیق و توسعه و بهینه سازی هواسازها 

 

 

 

شرکت اکسین

طراحی، مهندسی و تامین کالا در حوزه انرژی و ساخت هواساز آپارتمانی